ฝึกสุนัขฉี่ถือว่าไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ก็ไม่ยากที่จะเริ่มต้นในการฝึกเพราะถ้าคุณไม่ยากจะปวดหัวไปกับปัญหาที่อาจจะลุกลามในอนาคตของการฉี่หรือการขับถ่ายไม่เป็นเวลาหรือเป็นที่ ควรฝึกอย่างจริงจังเพื่อความสบายตัวคุณเองในอนาคต
แนวทางการฝึกสุนัขฉี่ไม่ยากแต่ต้องอดทน
สำหรับการฝึกสุนัขฉี่ควรฝึกการขับถ่ายให้เป็นเวลาอย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งเลือกใช้เทคนิคดังนี้
• การเริ่มต้นด้วยการฝึกให้ลูกสุนัขขับถ่ายในถาดรองปัสาวะ โดยที่ผู้เลี้ยงต้องมีการสังเกตเกี่ยวกับพฤติกรรมของเจ้าตูบว่าเป็นอย่างไร หากกำลังขับถ่ายที่อื่นให้รีบทักทันทีพร้อมกับการออกคำสั่งห้ามทันที เพื่อไม่ให้ถ่ายไม่เป็นที่พร้อมกับการออกคำสั่งแล้วชี้ไปในจุดที่ได้เตรียมไว้ให้ หากทำได้ถูกต้องควรมีรางวัลให้กับพวกเขาจะได้รู้ว่านี่คือสิ่งที่ควรทำ
• การฝึกให้ขับถ่ายนอกบ้าน แม้ว่าจะเป็นลูกสุนัขที่เราจะฝึกให้ถ่ายในบ้านแต่กฝึกให้ขับถ่ายนอกบ้านจะถือว่ามีความสำคัญอย่างมาก เพื่อเป็นการฝึกให้เกิดความคุ้นชิน เพียงแค่เลือกทำการฝึกขับถ่ายด้วยการใส่สายจูงมาออกนอกบ้านและชี้จุดของการขับถ่ายที่่เรากำหนดไว้เช่นสนามหญ้าหน้าบ้าน พร้อมกำชับว่านี่คือจุดที่ให้ฉี่ตรงนี้ ช่วงที่ฝึกอย่าลืมให้รางวัลด้วย
• ฝึกการปัสสาวะไม่ให้ทับที่หรือสิ่งของ เพราะในช่วงที่กำลังโตมักจะมีพฤติกรรมของการขับถ่ายเพื่อแสดงอาณาเขตความเป็นเจ้าของ โดยที่ผู้ฝึกจะต้องอยู่และคอยสังเกตตลอดเวลาในช่วงแรก ๆ และควรออกคำสั่งให้ชัดเจนและเบี่ยงเบนความสนใจให้ไปในยังจุดที่กำหนดเท่านั้น
การฝึกสุนัขฉี่ ต้องสังเกต ดูแลอย่างใกล้ชิด
หากคุณเป็นคนหนึ่งที่มีความต้องการฝึกสุนัขฉี่ให้เป็นที่เป็นทาง ควรมีเวลาให้กับพวกมันและดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ทุกท่านสามารถสังเกตถึงพฤติกรรมและการสั่งห้ามได้ทันเวลา หากปล่อยให้ขับถ่ายไม่เป็นที่แล้วทำความสะอาดไม่ดี อาจเป็นการกระตุ้นให้สุนัขทำการขับถ่ายเรื่ยราดไม่เป็นที่เป็นทางอยู่อย่างนี้ ในช่วงแรกอาจจะต้องทำการฝึกอย่างเคร่งครัดอย่าใจอ่อนโดยเด็ดขาด เพราะว่าการที่คุณปล่อยไปเรื่อย ๆ เพราะคิดว่ายังเล็กอาจทำให้การฝึกเป็นเรื่องยากมากขึ้น
การฝึกสุนัขฉี่ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญเพื่อช่วยลดปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ทำให้การฝึกฝนจำเป็นต้องเริ่มต้นตั้งแต่ 2-3 เดือนแรกเพื่อให้การฝึกและเข้าใจถึงความจำเป็นของการฝึกให้มีระเบียบเพื่อความสบายในระยะของตัวผู้เลี้ยงเอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Name *
Email *
Website