วิธีเลี้ยงลูกหมาที่มีการพัฒนาแต่ละช่วงที่มีความต่างกันเพราะการพัฒนาของสุนัขถือว่าเติบโตเร็วมาก เพื่อให้การเลี้ยงลูกสุนัขมีความสมบูรณ์ หากต้องการให้สุนัขมีสุขภาพที่แข็งแรงจำเป็นต้องเรียนรู้เรื่องพัฒนาการของเจ้าตูบในแต่ละช่วง
วิธีเลี้ยงลูกหมาตามช่วงวัยที่ควรทราบ
สำหรับวิธีเลี้ยงลูกหมาที่มีช่วงวัยที่แตกต่างกันออกไป โดยเป็นการแบ่งตามช่วงวัยได้ 3 ช่วงคือ
• ลูกสุนัขในช่วงแรกเกิดจนถึง 2 สัปดาห์จะถือว่าเป็นช่วงที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ อีกทั้งการเลี้ยงที่ถูกต้องควรได้รับการดูแลจากแม่สุนัขได้อย่างใกล้ชิด โดยเวลาส่วนใหญ่ของวัยนี้จะเป็นการนอนและกินเท่านั้น รวมถึงการได้รับการกระตุ้นการขับถ่ายจากแม่ช่วยเลียที่อวัยวะขับถ่าย
• ลูกสุนัขประมาณ 2-3 สัปดาห์ จะเห็นช่วงที่มีการมองเห็นได้มากขึ้น ตอบสนองได้ดี การเคลื่อนไหวมากขึ้น มีการส่งเสียงร้องมากขึ้น พัฒนาการเรื่องการกินอาหารที่สามารถขบเคี้ยวได้ดี มีการเรียนรู้ที่จะออกไปขับถ่ายนอกพื้นที่การนอน ในช่วงนี้เราจะสามารถสัมผัสลูกสุนัขได้ในระยะสั้น ๆ ได้บ้าง
• ลูกสุนัขประมาณ 3-12 สัปดาห์ ในช่วงนี้จะเริ่มเห็นฝันน้ำนมของพวกมันที่เริ่มขึ้น และในช่วงวัยนี้จะมีการนอนที่น้อยลง มีพฤติกรรมการเล่นมากขึ้น มีการส่งเสียงร้องมากขึ้น ทั้งการเห่า การคราง เลือกทานอาหารได้มากขึ้น เป็นช่วงวัยที่จะเริ่มออกสู่สังคมภายนอก
• ลูกสุนัขประมาณ 12 สัปดาห์ จนถึงช่วงที่โตเต็มวัย ถือว่าเป็นช่วงที่มีความใกล้เคียงกับสุนัขที่โตเต็มวัยแล้ว และมีความสมบูรณ์ทางเพศแล้ว เป็นวัยที่สามารถทำหมันได้แล้ว เพราะเป็นช่วงวัยที่กำลังเจริญพันธุ์เต็มตัวแล้ว
วิธีเลี้ยงลูกหมาวัยหย่านม
สำหรับการเลือกที่จะเลี้ยงหมาที่กำลังจะหย่านมควรเรียนรู้วิธีเลี้ยงลูกหมาให้อย่างถูกต้อง ควรเลือกที่จะหาอาหารเพื่อมาทดแทนสารอาหารจากน้ำนมแม่ ควรเลือดูคุณค่าทางอาหารให้ครบถ้วน สามารถเลือกใช้อาหารเม็ดผสมกับอาหารลูกหมาในปริมาณน้อย ๆ เข้ากับน้ำดื่มเพื่อให้อาหารมีความนิ่ม ถือว่าเป็นวัยที่จำเป็นต้องให้ความใส่ใจเรื่องอาหารเป็นพิเศษ สำหรับวัยที่หย่านมแล้วจะต้องเน้นเรื่องการกินเป็นหลัก รวมถึงการให้วัคซีน การถ่ายพยาธิด้วย
วิธีเลี้ยงลูกหมาอย่างถูกต้องถือว่าไม่ยากเพราะเป็นสัตว์เลี้ยงประจำบ้านที่ได้รับความนิยม ทั้งนี้การเลี้ยงดูไม่ยาก รวมถึงการให้ความสำคัญในการพูดคุยหรือการฝึกฝนเรื่องการขับถ่าย การกิน จะถือว่าการเลี้ยงหมาในช่วงนี้จะช่วยให้เราสามารถฝึกฝนสอนให้จดจำได้ง่าย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Name *
Email *
Website