ศูนย์รับเลี้ยงสุนัข ที่เปิดให้บริการให้ความช่วยเหลือสำหรับสุนัขที่ไม่ได้รับการเลี้ยงดูหรือไม่มีเจ้าของ หรือเป็นสุนัขจรจัด ทำให้การเลือกใช้บริการศูนย์รับเลี้ยงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ช่วยให้สัตว์เหล่านี้ได้มีที่พึ่งและได้รับการเลี้ยงดูที่ดีในเวลานี้
ศูนย์รับเลี้ยงสุนัขที่มีชื่อเสียงในไทย
ศูนย์รับเลี้ยงสุนัขที่เปิดให้บริการในไทยและมีศูนย์อยู่ตามต่างจังหวัดที่เปิดให้ความดูแลสัตว์ไร้ที่พึง มีดังนี้
• ศูนย์รับเลี้ยงสุนัขจรจัดพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี จึงสุนัขและแมวที่อยู่ในความดูแลจำนวนมากกว่า 1000 ตัว โดยมีค่าใช้จ่ายในการดูแลสัตว์ต่อเดือนจำนวนมากเดือนละ 300,00 กว่าบาท โดยเป็นศูนบย์ที่เปิดให้ความดูแลเพื่อไม่ต้องการให้เป็นภาระทางสังคมหรือถูกทารุณกรรม จึงรองรับสัตว์เหล่านี้เข้ามาอยู่ในความดูแลที่มียอดเพิ่มสูงขึ้นจำนวนมาก
• ศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดของกองทัพเรือ โดยกองเรือยุทธการในพื้นที่สัตหีบ จังหวัดชลบุรี เป็นโครงการที่เปิดมานานกว่า 7 ปี และมีสุนัขที่รับเลี้ยงอยู่ในความดูแลจำนวนมากกว่า 350 ตัว และยังมีแมวที่อยู่ในความใดูแลเกือบ 100 ตัว เป็นศูนย์ดูแลที่เปิดรับบริจาคทั้งอาหาร ข้าวสารที่ต้องการเป็นจำนวนมาก
• ศูนย์พักพิงสุนัข กทม. เป็นอีกหนึ่งแห่งที่เปิดให้เป็นแหล่งพักพิงของสัตว์ เพื่อรองรับสุนัขจรจัด โดยมีขนาดพื้นที่ใหญ่รองรับได้จำนวนมาก เป็นอีกหนึ่งแห่งที่ยังคงให้การดูแลสัตว์ได้อย่างดี
ศูนย์รับเลี้ยงสุนัข แหล่งที่พักพิงของสัตว์
ศูนย์รับเลี้ยงสุนัข เป็นอีกหนึ่งที่อยู่อาศัยที่จะช่วยให้สัตว์ทั้งหมาแมวจรจัดเหล่านีร้ได้มีแหล่งที่อยู่อาศัย ไม่สร้างภาระให้กับประชาชน ทั้งนี้แต่ละศูนย์จะมีสัตว์อาศัยอยู่ในความดูแลเป็นจำนวนมาก ทำให้การให้อาหารสัตว์เหล่านี้ในแต่ละเดือนมีจำนวนมาก จึงเปิดให้บงริจาคและสามรรถติดต่อเพื่อแสดงความต้องการของการบริจาคอาหารหรือปัจจัยตามความต้องการได้เพื่อให้สัตว์เหล่านี้มีทุกข์ทรมานหรือมีปัญหาเรื่องสุขภาพ
สำหรับการให้ความช่วยเหลือศูนย์รับเลี้ยงสุนัขสามารติดต่อขอแสดงความจำนงในการบริจาคให้ความช่วยเหลือในเรื่องอาหารเพราะแต่ละแห่งจะมีสัตว์อยู่ในความดูแลเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ยังไม่รวมวัดที่มีคนนำสัตว์หมา แมวไปปล่อยอีกด้วย ถือว่าเป็นการสงภาระให้กับผู้อื่น ทำให้การใช้บริการศูนย์รับเลี้ยงถือว่าเป็นทางเลือกที่จะช่วยให้สัตว์เหล่านี้มีที่อยู่อาศัยและการกินอยุ่ดีกว่าเร่ร่อนตามท้องถนนทั่วไป ทำให้การบริจาคให้ความช่วยเหลือศูนย์ที่เปิดกว้างและยังคงเปิดรับผู้ใจบุญ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Name *
Email *
Website